Collectieve energieopwekking.


Als Sneek Duurzaam zoeken wij naar mogelijkheden om collectief energie op te wekken

in de bebouwde omgeving. Energie opwekken daar waar je het gebruikt.


Het idee is simpel, probeer een dak van een gebouw of iets dergelijks te vinden, waarvan

de eigenaar open staat voor het opwekken van zonne-energie.


Als eigenaar van het dak ziet het niet zitten om dit zelf te gaan bekostigen. Dan willen wij

als Sneek Duurzaam proberen dat via crowdfunding met de Sneker Energiecoöperatie voor

elkaar te krijgen.


De Sneker Energiecoöperatie verzorgt alle zaken rond de bouw en exploitatie van de coöperatieve zonne-energiecentrale. Wie mee wil doen, wordt lid van de coöperatie en koopt een aantal zonnedelen in het betreffende project.


Uw inleg wordt door de Sneker Energiecoöperatie in 15 jaar met een aantrekkelijke rente terugbetaald. Dit doen we door de verkoop van de opgewekte stroom en de gegarandeerde Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-subsidie). Elk project heeft haar eigen financiële plaatje, dat we vooraf met elkaar bespreken.


Wilt u hieraan meewerken of weet u daken, die hiervoor in aanmerking kunnen komen, neem dan met ons contact op. Dit gaat het eenvoudigst via de e-mail.